Skiveegnens skove

Skovene betyder meget for miljøet og den måde, landskabet opleves på. De er hjemsted for mange dyr og planter og har desuden stor betydning for friluftslivet. På Skiveegnen findes der 500 ha kommunale skove og naturområder. De største områder er Estvad Plantage, Skive Plantage og Krabbesholm Skov med århundredgamle egetræer. Det er tilladt at færdes til fods overalt, og man må gerne indsamle nødder, frugt og svampe til eget forbrug. Hunde skal føres i snor, undtagen i den indhegnede hundeskov i Skive Plantage.

Del denne side