Skive-egnens søer og åer

På Skive-egnen findes en del store søer, som efter at have været tørlagt i en del år, nu igen er genskabt til stor glæde for mange naturelskere og fugleinteresserede.Dyre- plante- og fugleliv trives godt på Skiveegnen. De genskabte søer, de store vådområder og de mange vandløb byder bl.a. på ideelle forhold for mange ynglende og trækkende fuglearter. I områderne er der sørget for gode adgangsbetingelser, så naturen kan bruges og nydes. Der er mange steder opstillet informationstavler, og ved nogle af søerne findes fugletårne med information om netop de fugle, der kan ses på det pågældende sted. Hvis man bare har lyst til at gå en tur, findes der et stort antal afmærkede vandreruter af varierende længde.

Del denne side