Ørslev Kloster

Mandag, marts 14, 2016

Historie
Limfjordsegnens – Skiveegnens herregårdshistorie rummer en række markante godser, som vidner om de varieret og rige naturressourcer egnen har budt skiftende generationer på op genne historien. Nordfjends og Salling skiller sig ud i denne del af Midt-Vest Jylland med antallet og omfanget af godsernes virke gennem middelalderen ofte som en rød tråd i skiftende driftsformer op til nutidens landbrugsdrifter.

Ørslev Kloster har siden 1200-tallet og helt frem til begyndelsen af 1900-tallet været en central aktør i skiftende landbrugsformer og eksport varer som stude, korn, fisk, uld fra Skive egnen. Til tider – især i 1700-tallet havde klosteret store jordarealer under sig med både Strandet, Stårupgård godser i Nordfjends samt spredte gårde, kirker, ejendomme og rettigheder helt fra Kårup å ved Fly sogn til Kobberup, Vridsted, Dommerby sogn og helt til Lundø, Virksund og Knudby mod Hjarbæk fjord. Nordfjends er fra naturens hånd rigt på strandenge til græsning og opfedning af stude. Disse strandenge som f.eks. ved Skræppeodde i Stårup mod nordvest, Løkkedybet mod nord eller Strandet mod øst bruges endnu og har siden klostertiden dannet grundlag for en omfattende eksport af stude fra Skiveegnen sammen med Salling.

Ørslev Kloster har siden 1934 været delt i to selvstændige dele, hvor de gamle kloster og herregårds bygninger drives som et arbejdsrefugium, mens landbrugsdelen trives i bedste vedgående som Ørslevkloster hovedgård.

På herregårdenes dag vil vi i år for første gang give muligheden for at opleve hele Ørslev Kloster i samarbejde med Ørslev Kloster hovedgård. Klosteret er normalt ikke åbent til offentligheden. Der bliver mulighed for at opleve og få guidede rundture i de middelalderlige bygninger hvor arbejdsrefugiet har til hus, samt det omgivende park og Kvindsnapskov. I samarbejde med Ørslev Kloster hovedgård vil der også være mulighed for at opleve nutidens mælkekvægsproduktion, hvor der fortælles om hvordan man har brugt strandengene førhen og i dag.

Ejer
Komtesse Olga Sponnecks legat. Drives som arbejdsrefugium af Foreningen Ørslev Kloster.

Rundvisning
Kl. 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00
Mødested: I klostergården

Oplev også
På dagen vil vi indvie den første Varde på Nordfjends – et kunstprojekt ved kunstnerparret Javier Panós og Christel Bæksgaard. Varden er den første lille del af et stort forsknings- og udviklingsprojekt for hele Nordfjends, som man kan høre mere om i løbet af dagen. Liv og landskab på Nordfjends – støttet økonomisk af bl. andre fonden Realdania og Nordea Fonden. Det er et foranderligt landskab vi bor i og udnytter, hvordan vi gør det har altid ændret sig, på dagen kan man læse og høre mere til hvordan projektet bidrager til skabelsen af fremtidens landskab på Nordfjends.

Man kan enten følge med på de guidede ture i løbet af dagen for at få det hele med eller selv gå på opdagelse i parken og skoven – tag en madpakke med ude i området og nyde det ved Dansepladsen ved Kvindsnapbøgen op i skoven eller tænd grillen ved Snekken.  Der bliver også mulighed for at købe og nyde kaffe, te osv. foran den store 1600-tals kamin i folkestuen nede i klosterets hvælvede kælderrum. 

 


Del denne side