Museet Herregården Hessel

Mandag, februar 15, 2016

Historie
Første gang vi kan læse om Hessel er d. 23. september 1391 i et salgsbrev:
"(...) Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1391 fremstod for os på vort første herredsting i Gislum herred efter apostelen sankt Mathæus´ dag og for flere andre troværdige mænd, som da søgte tinget, den gode og hæderlige mand Vide Videsen og hans ægtefælle Elisabeth, tidligere Torkils Pedersens hustru, og skaffede sig sammesteds fuldt tingsvidne på, at samme Torkils gods er blevet skiftet, på lovlig vis ligedelt og fordelt mellem samme Elisabeth og hendes børn i overensstemmelse med hendes slægtninges og venners samtykke og råd. Ydermere har fornævnte Vide og hans hustru Elisabeth på samme ting med sammenlagte hænder til den gode og hæderlige mand Peder Andersen, kaldet Munk, offentligt pantsat deres gods, nemlig gården Hessel tillige med landboer og alle andre tilliggender, nemlig agre, enge, græsgange, skove, tørt og vådt, intet undtaget, for 100 marks lybsk i gode og gangvare groter fra Tours, sterlinger og lybske penninge, idet de erkender, at de på grund af ulykke og nød og mangel, kaldet hungertrang har gjort det af hensyn til det fornævnte, idet den betingelse i forvejen er bestemt imellem dem, at samme Peder Andersen årlig skal oppebære afgifter og tjenesteydelser af fornævnte gods, indtil det nævnte på lovlig vis indløses fra Peder Andersen eller hans visse arvinger af samme Vide og Elisabeth eller deres arvinger for det fornævnte..."

I 1702 nedbrændte store dele af Hessel:
"9. December. Afbrendte Hessel, en enlig Gaard i Nørre-Jylland, som Madame Karen Fos, afgangen Peder Rosenstands, paaboede. Ilden kom af deris Kølle, Lade-Huuset blef alleene staaendis."
En "Kølle" er en tørreovn til malt. Beretningen er et uddrag af Biskop Jacob Bircherods dagbøger 1658-1708. Karen Foss´far var biskop Mathias Foss og en nær bekendt af Jacob Bircherod.
Som beretningen fortæller, brændte laden ikke, og det svære egetømmer stammer fra midten af 1600-tallet. Laden er en såkaldt højremslade og Danmarks største af sin art.
Hovedbygningen - stuehuset - er oprindeligt opført i bindingsværk, men i 1830'erne blev det meste grundmuret. Bindingsværket ses nu kun på stuehuset ud mod parken. I stuehuset finder man de originale møbler, fra tiden omkring 1800 tallet, placeret som de stod i de sidste ejeres tid – slægten Elle.

Hvorfor er Hessel unik?
Der har ligget en herregård hér, eller lige her i nærheden, i mere end 600 år. Det ved vi fra et salgsbrev fra 1391. Så engang i middelalderen - måske efter den Sorte Død er Hessel bygget.
Hessel er en af de sidste små, jyske herregårde, med et komplet firlænget gårdanlæg, hvor alle bygninger er tækket med strå. Trods ombygninger, reparationer mm stammer de fleste af bygningerne fra 1700 tallet, laden med den specielle konstruktion er fra 1600 tallet. Den gamle studestald står uforandret som den stod i 1800 tallet selvom den er blevet brugt helt op i 1950erne. Stuehuset står også uforandret, som den blev indrettet af den sidste familieslægt – som en uberørt tidslomme fra 1800 tallet.Flere konger og adelige har ejet Hessel, men om de har boet her er en anden sag. Vi kender til de fleste ejere, men også til nogle skæbner og folk, der har boet på Hessel. Både tjenestepigen Ane Sørensdatter som i 1836 fødte et barn i dølgsmål og begravede det i rullestuen – og 2. forvalteren Vilhelm Bruhn som skrev sine erindringer om sin tid på Hessel i 1867.På Hessel kan du opleve det hele – du kan læse om historierne, gå rundt i stuerne eller udhusene og forstille dig hvordan det må have været engang – eller bestille en rundvisning og lade dig føre rundt. Du kan sætte dig på den store gårdsplads eller i herregårdshaven, og nyde udsigten over fjorden, mens du lader roen falde over dig.

Pest og landbrugskrise 
Fra omkring 1320erne med afbrydelser frem til 1470, var der i Europa landbrugskrise. Dette var især pga en række pestepidemier, hvoraf ”den sorte død” omkring 1350 var den kendteste. Hidtil havde man dyrket korn på landet, men med stigende omkostninger og dalende befolkning, var der en afvandring fra landbruget til byerne. Vandringen fra land til by og den store dødelighed efterlod talrige ødegårde overalt i Europa, og man måtte omlægge bedriften.Det er måske på denne tid at Hessel bliver bygget – et isoleret sted, beskyttet af vand næsten hele vejen rundt – og da det ikke var nemt at få tjenestefolk, har man sikkert slået sig på studedrift. De krævede ikke så meget pasning, og kunne bruges til markarbejde. Et salgsbrev fra 1391 fortæller at Hessel bliver solgt pga ”hungertrang” (landbrugskrise).

Ejer
Region Nordjylland

Rundvisning
Rundvisning i bygningerne kl. 14.00

Oplev også
På Herregårdenes Dag vil der være boder/levendegørelse fra snapselaug, øllaug og køkkenpigelaug.


Del denne side