Marienlyst

Mandag, marts 14, 2016

Ejer
Skive Kommune

Rundvisning
Forstander Svend Irgens-Møller og Viceforstander Martin Sanders vil være til stede og vise interesserede gæster rundt.
 
Historie

Marienlyst – fra proprietærgård til produktionshøjskole 1859 – 2016
Marienlyst er opstået ved sammen-lægningen af to fæstegårde i Resen.

De to gårde, der hørte under herregården Krabbesholm, blev i 1859 købt af Carl Johan Skovgaard i Skive. I februar 1860 fik Skovgaard lov til at slå de to gårde sammen til èn. Den nye gård fik navnet ”Marienlyst”, opkaldt efter Skovgaards hustru Cecilie Marie.

Skovgaard solgte gården til proprietær M. Gedde, der i 1908 solgte den videre til kommissionær Christen M. Ladefoged. Ladefoged, der stammede fra Dølbygård, havde været kreaturkommissionær i England og Nordtyskland. Da han købte gården, var den på 55 hektar, men i hans ejertid blev jordarealet ved tilkøb forøget til 167 ha. Ladefoged gennemførte en omfattende ombygning af hovedbygningen, og efter en brand d. 20 december 1919 måtte han lade helt nye avlsbygninger opføre.

C.M. Ladefoged var ugift og barnløs. Ved hans død i 1934 blev Marienlyst overtaget af hans nevø Laust Ladefoged. Laust Ladefoged var først og fremmest kvægmand – han var bl.a. den første landmand på Skiveegnen, der anskaffede Herefordkvæg. Sidst i 50érne brændte avlsbygningerne for anden gang. De nye avlsbygninger stod færdige omkring 1960.

I 1969 solgte Laust Ladefoged Marienlyst, der nu var på 180 hektar, til Skive Kommune for 4,5 mill. Kr. Det var et led i handlen, at Laust Ladefoged blev forpagter af Marienlyst, at kommunen overtog Marienlyst i etaper efter behov, og at den endelige overtagelse af bygningerne første skete i 1980. Kommunen købte Marienlyst for at skaffe plads til en udvidelse af Skive mod nord, som man i slutningen af 1960érne mente ville være nødvendig, når områderne i Egeris og Bilstrup var fuldt udbyggede.

I de følgende år dukkede der mange forslag frem om, hvad Marienlyst kunne anvendes til: Kunstcenter for Skiveegnen, refugium, kulturhistorisk museum og vandrerhjem var blot nogle af idéerne. Og på Marienlysts jorder blev der anlagt en golfbane, bygget et gigtplejehjem, på arealet mellem Furvej og Nordsallingbanen blev der anlagt et stort parcelhusområde og mod nord et industriområde.

Udviklingen gik dog i stå, ikke mindst på grund af oliekrisen i 70-erne og kommunen stod overfor at være forpligtet til at overtage bygningerne. I 1982 fik kommunen en henvendelse fra ”Ungbo” der ønskede at lave en landbrugsskole for adfærdsvanskelige i alderen 14-16. Skolen, der havde plads til 10 elever, kom til at hedde ”Albatros” Skolen bestod i 5 år og lukkede derefter med en gæld på 3-400.000,-
Igen stod kommunen med tomme bygninger i dårlig vedligeholdt stand men i november 85 slog man dørene op for Produktionshøjskolen Marienlyst, der lejede sig ind i kommunens bygninger med den klausul at bygningerne skulle istandsættes og vedligeholdes.
I de forløbne godt 30 år siden da har produktionshøjskolen været igennem mange omvæltninger og mange ansatte og elever har haft deres gang her. For nuværende er der på skolen under forstander Sven Irgens-Møller; 10 fastansatte og ca 60 elever og lærlinge.
Eleverne er alle mellem 16 og 25 og er kendetegnet ved at de ikke rigtig ved hvilken uddannelse/job de gerne vil i gang med eller det er unge der af en eller anden grund ikke passer ind i de traditionelle uddannelser.

Kerneområderne i undervisningen og driften er dels Maritime håndværk og færdigheder og bæredygtig drift af jorden og en sund holdning til fødevarer. Det første varetages af vores træhold der bygger en kopi af krydstoldjagt nr 27 og vores formidlingshold, der hver sommer viser hundredevis af børn hvordan man fisker, sejler, laver tovværk og syer sejl. Bæredygtighed og fødevarer er det især vores jordbrugshold og køkken/café der tager sig af. Jordbrugsholdet har en jerseyko med to kalve og et stort jordareal, der er under omlægning til økologi, hvor vi dyrker grøntsager til eget brug. Vores køkken laver mad til alle på skolen og til skoleboden på Resen skole. Vores café modtager dagligt kunder kommer ind fra gaden og er lige som den første café i Vestjylland der har fået økologisk spisemærke.

Del denne side