Hostrup Hovedgaard

Mandag, februar 15, 2016

Herregårdenes Dag 2016

Historie
Den nuværende hovedbygning er opført 1741 af Kong Christian VI’s krigsråd Peder Panderup. Sit nuværende eksteriør fik hovedbygningen efter en ombygning i 1881 af greve C.F.S. Schulin. Familien Bisgaard har siden 1968 ejet Hostrup og driver nu stedet med landbrug, naturpleje og udlejning af festlokaler med overnatning.

De fleste ejere gennem tiden har været fattige og forgældede. De har simpelthen været for fattige til at have penge til at anbringe i stude, som man skulle have i mindst 2 år. I stedet har de gravet tørv ud af moser og enge - først med hjælp af hovbønder, som de behandlede dårligt. Senere med hjælp af herregårdsbisser, hvis væsentligste løn var brændevin. I en kort periode gravede man ler til det lille Hostrup Teglværk, hvor man i dag stadig kan finde rester af tagsten nede ved stranden med Hostrup påtrykt.  I 1900-tallet begyndte man så at grøfte og dræne den sandede havbund og de våde ler- og tørvehuller, hvilket kostede mere end man kunne avle på den dårlige jord. Senere i 1900-tallet fik man flere køer på Hostrup. Men mælkeydelsen var alt for lav, fordi køerne om sommeren kun fik det dårlige naturgræs i stedet for kløvergræs. Dette er en medvirkende årsag til de mange skiftende ejere op gennem 1900 tallet.

Ejer
Jonna Bisgaard Ahrenfeldt og Anders Ahrenfeldt.

Rundvisning
Hostrup Hovedgaard er åben fra 14.00 - 18.00 d. 12. juni. Rundvisning kl. 16.00.

Oplev også
Tag børnene med og oplev den nybygning skovlegeplads med madpakkehus.

www.hostruphovedgaard.dkDel denne side