Fiskeri i Karup Å

Karup Å er af mange kendt som et af verdens fineste vande til havørredfiskeri, og åen er ofte fangststed for årets største danske havørred. Karup Å har mange steder et stærkt snoet forløb og byder på ideelle forhold for både havørred, bækørred, regnbueørred, ål og gedde.

Dagkort og ugekort til Karup Å
På Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter sælges fiskekort til turister, der ønsker at fiske i Skive Kommunes del af Karup Å (Skive-Karup Å). 

Priser for fiskekort til Skive-Karup Å:

Dagkort (24 timer) kr. 200,- (voksne) kr. 100,- (børn <16)
Ugekort  kr. 200,- (voksne) kr. 100,- (børn <16) 

Er du mellem 18 og 65 år, skal du ligeledes have et fisketegn. Fisketegn kan købes på turistbureauet og koster 185 kr. for et år, 130 kr. for en uge og 40 kr. for en dag.

Borgere i Skive Kommune har mulighed for at fiske på kommunens arealer langs Karup/Skive Å i perioden 1. marts til 31. oktober, forudsat de har et gyldigt fiskekort, fisketegn samt legitimation. Fiskekortet kan købes hos os eller Jagt og Fiskeri, Thinggade 1 i Skive og koster 100 kr. for voksne over 18 år. 

Del denne side