Egeris Kirke

I december 1944 begyndte indsamlingen til en kirke i "Skive søndre sogn" (Brårup-Egeris-Bilstrup-området), som i kirkelig henseende hørte under Skive. I løbet af 15 år lykkedes det at indsamle knap 190.000 kr. eller 45% af kirkens byggesum på 418.000 kr.
Den 16. oktober 1960 blev "Skive søndre kirke" indviet med stor festivitas. Kirken blev opført på bar mark, omtrent midt i området, som dog først blev bebygget i de følgende år. I 1974 havde de nye kvarterer så mange indbyggere, at "søndre kirkes distrikt" blev til et selvstændigt pastorat under navnet "Egeris Sogn".

Egeris kirke er tegnet af arkitekt Holger Jensen, København.

Den modernistiske kirke er opført i gule mursten (som det samtidige Skive Seminarium (nu gymnasium) på Egerisvej).

Bygningen domineres af to store vinduer med mørke, forskudte trærammer mod øst og vest, der kaster et stærkt lys ind i kirkerummet. Kirkens smalle klokketårn af aluminium har givet den tilnavnet "raketstationen".
Væggene i kirkerummet er af gule mursten og kirkens tag bæres af hvide betondragere.

Arkitekt Holger Jensen har også tegnet messinglamperne (opsat 1981) og prædikestolen (opstillet 1982).

Kirken har ingen altertavle, men et altertæppe, vævet af Inge Milling, Skive (ophængt 1983).
Motivet viser den synkende sol over den vestlige del af Skive Ådal. Set fra venstre viser tæppet årets gang fra vinter til efterår. De små firkanter under billedet skildrer med liturgiske farver kirkeårets gang fra advent til advent.

Kirkeskibet "Fredericus Quartus" er bygget af Thorkild Christensen, Egeris (ophængt 1981).

Som moderne bykirke fungerer bygningen også som menighedshus, og derfor var den allerede i 1960 udstyret med et konfirmandundervisningslokale, rum til kirkekoret, spejderlokaler m.m.

I 1965-66 blev der opført en præstebolig ved kirken, og i 1975-76 blev der opført et sideskib og mødelokale ved sydsiden af kirkerummet, så lokalerne kan anvendes sammen eller hver for sig. I 1998-99 er der opført en ny præstebolig mod syd, og den hidtidige præstebolig er ombygget til kontorer m.v.

Kirkegården blev taget i brug i 1960, men størstedelen af arealerne blev i første omgang beplantet med træer.

1970'erne blev der pladsmangel, og i 1978 var den nye kirkegård færdig, udført efter tegninger af arkitekt J.P. Frederiksen.

Kilde: De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur

Åbningstider

02/01/2017 - 31/12/2018 Mandag - Søndag 08:00 - 16:00

Del denne side

Opdateret af:

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter info@visitskive.dk
 

Kontakt

Adresse

Kirke Allé 111
7800 Skive

Telefon

+45 97528040

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 9.0288832999
Latitude : 56.551688