Dommerby Kirke

Dommerby kirke ligger på bakken midt i sognet mellem Tastum Sø (udtørret i slutningen af 1860'erne) og Skive Fjord ved den gamle landevej mellem Skive og Viborg. Kirken er opført i senromansk tid i munkesten og har formentlig stået stort set urørt indtil 1880, hvor kirkens sydsyde og apsis blev skalmuret. Den hvidkalkede nordside, der er uden vinduer, står nogenlunde urørt. I 1911 blev der bygget et nyt våbenhus uden om det eksisterende, som dermed blev udvidet med en halv meter.

Dommerby Kirke er kullet, d.v.s. uden tårn. Klokken, der hænger i en klokkestabel ved vestgavlen, er støbt i 1514 og bærer indskriften "Jesus Nazarenus rex iudeorum"("Jesus af Nazareth, jødernes konge").
Støbemesteren er ukendt, men er vistnok den samme, som har støbt Højslev Kirkes klokke.

Indvendig har kirken bjælkeloft i skib og kor. I apsis er det oprindelige halvkuppelhvælv bevaret, ligesom den runde korbue står uændret.

Midt i 1700-tallet er en del af kirkens udstyr blevet fornyet: Det kvadermurede alterbord blev på forsiden dækket af et panel med malerier: Mannasamlingen i ørkenen og Moses, der slår vand af klippen. Den trefløjede altertavle har malerier fra samme tid: I midtfeltet nadveren, i fløjene Moses og Aron.

Prædikestolen er fra 1751 og udsmykket med malerier, der svarer til altertavlens. Et sæt altermalerier af Johannes N. Skov fra 1858 hænger i kirken.

Kirkegården er præget af, at en del af Højslev Stationsby ligger i Dommerby sogn, men der findes også gravsteder for gårdene i Dommerby, bl.a. Dalsgård.

Kilde: De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur

Åbningstider

01/01/2017 - 31/12/2018 Mandag - Søndag 08:00 - 16:00

Del denne side

Opdateret af:

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter info@visitskive.dk
 

Kontakt

Adresse

Gl. Skolevej 2
7800 Skive

Telefon

+45 97537001

Fakta

  • Type

    • Sognekirke
    • Landsbykirke

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 9.0832169999
Latitude : 56.552194