Skulpturen "Ålekongen Nytænkt"

Kunstfagrådet i Skive inviterer til indvielse af Ålekongen Nytænkt lørdag den 13. maj kl. 13 ved parkeringspladsen ved Dommerby-dæmningen, hvor Ditte Staun, udvalget for kultur og fritid, holder åbningstalen.

Den mere end 20 meter lange ålekonge vil da være sat fri og slå sig løs i Skive Fjord.

”Med Ålekongen Nytænkt vil vi skabe ny kunst i Skive-området som led i, at Region Midtjylland er udpeget som Europæisk Kulturhovedstad i 2017,” siger Inger Lise Jensen, kontaktperson for Kunstfagrådet i Skive.
Temaet for kulturhovedstaden er ’Rethink’; Tænk nyt, Tænk på ny, Tænk efter. Og det er da også under dette tema, at Ålekongen viser sig i Skive Fjord.

Med udgangspunkt i et lokalt sagn fra Flyndersø nytænkes naturens kraft og manifesterer sig i Ålekongen Nytænkt.
Det gamle sagn fortæller, at der i Flyndersø levede en kæmpestor ål, Ålekongen, med en bølgende rød manke og enorme kræfter. Og det fortælles, at væsenet engang splintrede ålekisten – et fangstredskab – og befriede sine artsfæller, så de kunne fortsætte deres livscyklus gennem Skive Å og Limfjorden og videre helt til Sargassohavet for at gyde og bidrage til næste generation af ål.

Ålekongen Nytænkt giver et kunstnerisk og billedligt udtryk for en vision om frisætning af alle gode kræfter, så vi kan få mod til at lade naturkræfterne regere og råde bod på tidligere tiders uformåenhed og ubetænksomhed, så vi også i fremtiden har ål i havene, et mangfoldigt dyre- og planteliv og et bæredygtigt klima.

Ålekongen Nytænkt er en jernskulptur af seks dele, som til sammen giver indtrykket af et stort væsen, der bryder vandoverfladen i en bølgende bevægelse. Måske med associationer til Lock Ness søslangen. Men skulpturen er mere ålelignende end slangeagtig – og vil fremtræde virkelighedstro; men også overraskende i kraft af sin størrelse. Billedkunstner Poul E. Nielsen fra Lihme står for udførelsen af skulpturen.

Ålekongen Nytænkt er støttet af Skive Kommune Kultur og Fritid, Spar Vest Fonden og Nordea-fonden.

For yderligere information:

Inger Lise Jensen, kontaktperson for Kunstfagrådet i Skive, tlf. 22408078.
Poul E. Nielsen, billedkunstner, tlf. 29891694.

Del denne side

Opdateret af:

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter info@visitskive.dk
 

Kontakt

Adresse

P-pladsen ved Dommerby dæmningen
7800 Skive

Telefon

+45 22408078

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 9.0739989280701
Latitude : 56.555688929165