Kjeldgård

Mandag, februar 15, 2016

Herregårdenes Dag 2016

Ejer
Henry og Marianne Jørgensen

Rundvisning
Rundvisninger kl. 10.00, 13.00, og 15.00.

Oplev også
I Østfløjen præsenteres lokale varer fra bl.a. Lyby Frugt og andet godt.. 

Historie

Det nuværende Kjeldgård er opført i slutningen af 1700-tallet i ét stokværk. I grundmuren ses en del genbrugte kirkekvadre. Omkring 1920 (årstal 1917 indsat mod nord) fik hovedbygningen tilføjet en lav, tilbagetrukket førstesals gennemløbende kvist og i hjørnerne blev tilføjet lave, ottekantede tårne.

Stilen er typisk for en lident prangende såkaldt ”studegård”, som man kender dem i Vestjylland. Jorden omkring Kjeldgård har egnet sig bedst til afgræsning, og således er det nok ikke helt forkert at slutte, at Kjeldgård har haft en betydelig handel med stude. De to små huse, umiddelbart syd for karpedammene/voldgravene, hedder da også ”æ kal´hus´”, (kalvehusene) og har helt op til begyndelsen af 1960´erne været vinterlogi for et antal fedekalve/stude. I dag tjener de ikke noget formål, men er for få år siden blevet begunstiget med nye tage.

Gården tilhørte i 1524 – 1540 Ove Vincentsen Lunge Dyre til Tirsbæk (v. Vejle), en af datidens mægtigste mænd. I 1578 nævnes dennes dattersøn, Ove Juel som ejer. Efter hans død i 1599 kom Kjeldgaard til brodersønnen Jens Juel, der var rigsråd og statholder i Norge (død 1634).

Rester af et gammelt voldsted, som endnu kan spores i den nordøstlige del af herregårdshaven, hører formentlig til en gruppe af befæstede herregårde fra perioden 1490 – 1550 – lig andre herregårde fra samme tid. (Østergaard 1500 – 1550, Jungetgaard 1548)

Endnu i begyndelsen af 1700-tallet stod den gamle bygning med tårn og spir. Gården var også dengang omgivet af grave, og i gården og i husene skal have været mange ”springvand”.

Et sagn fortæller, at Skipper Clements Bondehær i 1534 gør ophold på Kjeldgård, inden de sejler videre mod vest, for senere at rane og nedbrænde Spøttrup Ladegård, Bustrup og Kaas.

Færdes man på Limfjorden, er dette sagn slet ikke usandsynligt – man lander naturligt på Kjeldgårds strand hvis man kommer fra nord, og vil ind gennem Fursund. Trend og Vitskøl Kloster ses tydeligt fra strandengen, ligesom Fur, Livø, Himmerland og endda Hanherred også gør det, hvis man bevæger sig lidt øst på, op ad Kjeldgårdsvejs bakke mod Floutrup.

Nyere historie:

I 1936 blev Carl E. Jacobsen ejer af Kjeldgaard. Han var sønnesøn af brygger Carl Jacobsen, der grundlagde Carlsberg. Under Anden Verdenskrig dyrkede han tobak for Obels fabrikker i Ålborg. Efter krigen producerede han cigarer i tårnværelset, men nu af importerede tobaksblade. Hans næringsbrev og en enkelt cigarpresse findes stadig på Kjeldgaard. Den 24. oktober 1958 solgte Carl Jacobsen Kjeldgaard til godsejer Jens Henry Christensen, Ny Rybjerggaard, hvis datter Anna og svigersøn Johannes A. Jørgensen blev forpagtere, og fra 1964 ejere af gården. I 1993 købte sønnen Henry Jørgensen og hans hustru Marianne Jørgensen, hvor de har boet siden 1999. Siden 1980'erne er tilbagekøbt en del af de i 1912 solgte jordbesiddelser. I dag drives gården med 1250 årssøer og 320 ha jord. Både svineproduktionen og marken drives i aktieselskaber, med lokale samarbejdspartnere.

 Del denne side